Asiantuntijapalvelut

Arviokirjojen laadinta

Laadin arviokirjan kiinteän tai irtaimen omaisuuden sen hetkisestä realistisesta markkina-arvosta. Arvion kohteena on yleisimmin asunto-osake tai kiinteistö. Arviokirja pyydetään useimmiten pankin pyynnöstä esimerkiksi vakuusarviota varten tai kuolinpesän jakamisen yhteydessä perukirjan laatimista varten.

 

Kauppakirjojen laadinta

Laadin kauppakirjat kuluttajien väliseen osake tai kiinteistökauppaan (sisältäen tontit ja metsätilat). Kauppakirjan laadinnassa varmistan, että sekä myyjän että ostajan etu tulee huomioiduksi. Ennen kauppakirjan laadintaa huoneistossa kannattaa teettää kosteusmittaus ja kiinteistössä kuntotarkastus.

 

Hallinnanjakosopimusten laadinta

Kauttani saatte myös hallinnanjakosopimukset. Useita omistajia olevaan kiinteistöön tarvitaan usein hallinnanjakosopimus, jolla kiinteistön osien ja rakennusten hallinta jaetaan omistajien kesken. Hallinnanjakosopimuksella sovitaan mitä osia kiinteistöistä ja rakennuksista kukin omistaja hallitsee, mitkä alueet jäävät yhteiseen käyttöön ja kuinka kiinteistön kunnossapito järjestetään.

Hallinnanjakosopimus on tärkeä esimerkiksi tilanteessa, jossa kaksi tai useampi perhe asuttaa yhteisesti omistetulla tai vuokratulla tontilla sijaitsevaa paritaloa tai omakotitaloja. Hallinnanjakosopimuksella luodaan yhteiset säännöt siihen, kuinka kiinteistöä hoidetaan ja kuinka jaetaan kustannukset ja vastuut.

 

Kaupanvahvistukset

Toimin maanmittauslaitoksen määräämänä kaupanvahvistajana. Kaupanvahvistuksessa kiinteistön luovutus (esimerkiksi kauppa tai lahja) vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön. Vahvistuksen voi tehdä ainoastaan kaupanvahvistaja.